Om oss

 

Scanmar er pionéren blant produsenter av fangstkontrollsystemer. Vår målsetning er å tilby kommersielle fiskere utstyr som gir økt effektivitet og økonomisk gevinst.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter og lytter nøye til brukerne.
Vi mener at vårt nære samarbeid med fiskerinæringen kombinert med genuin interesse og tekniske tilnærming har vært avgjørende for vår suksess.

Scanmars fangstkontrollsystemer kjennetegnes av avansert teknologi og høy kvalitet, og siden 1980 har vi investert 400 millioner norske kroner i utvikling av robuste, pålitelige og innovative produkter.

Scanmar ble etablert i 1980, en tid da det var store problemer i hele elektronikkbransjen, ikke minst innenfor fiskeri. Som i alle andre bransjer, var det slik at de fleste leverandører kopierte hverandre, og det var et bredt tilbud av ekkolodd og sonarer fra et utall leverandører men lite nyskapning.

I starten var vi derfor opptatt av å finne et produktområde som distanserte seg fra andre leverandører, og siden det viktigste i fiskeriene er å fange fisk, var det naturlig å starte der.

Vi studerte mange forskningsrapporter, og det var åpenbart at det var et stort behov for bedre kontroll med fiskeredskapen for å effektivisere fisket. Ingen leverandører, selv ikke de aller største, hadde klart å utvikle en pålitelig trådløs overføringsteknologi. Dette er en absolutt og ufravikelig forutsetning med tanke på de store verdier redskap og fangst utgjør.

Selv med alle odds mot oss valgte vi å prøve. Det som var åpenbart fra starten av, var at det var behov for å kontrollere trålens dybde i forhold til forekomst av pelagisk fisk, trålsekkens fylling og temperatur på det dyp det ble fisket. Det ble utviklet en robust teknologi for hydroakustisk overføring av signaler, og sensorelektronikken ble fullstendig innstøpt i et nyutviklet plastmateriale.

Produktene slo veldig godt an og var snart i bruk i de fleste av verdens fiskerinasjoner. Ved at vi var om bord og studerte mange hal sammen med fiskere og forskere, skjønte vi raskt at her var det behov for mye mer informasjon. Det første som var helt klart, var at mange hadde store problemer med tråldørene. I en toktrapport fra et amerikansk forskningsinstitutt i begynnelsen av 80-tallet, kunne vi lese at det var registrert problemer i 30 % av halene. Det var vel kanskje det avgjørende  innspillet som gjorde at vi besluttet å utvikle Avstandssensorer. Poenget var å kunne gi fiskerne informasjon om avstanden mellom tråldørene, om dørene hadde lagt seg (mistet kontakt mellom sensorene) og ikke minst å gjøre det enklere å rigge etter reparasjoner eller ved anskaffelse av nytt utstyr.

Tidligere fikk man informasjon ved å foreta enkle målinger på varpene, se slitasje og leire etc. på tråldørene. Men til tross for dette, var det ikke mange som så noe behov for Avstandsmålere. Men etter hvert løsnet det, og ”alle” skulle ha dem. Det var morsomt, og vi fikk mange tilbakemeldinger om at det de nå erfarte, var noe helt annet enn det de trodde.

Året etter var Trålhastighets/Symmetrisensoren ferdig utviklet. Med Avstandssensorer på tråldørene, så vi jo raskt hvordan endringer i tauehastigheten og undervannsstrømmer påvirket skværet. Og når forskjellige fiskesorters svømmeevne i varmt/kaldt vann samtidig er grundig dokumentert, var det åpenbart at det ville være viktig å kunne kontrollere trålens hastighet og om den var skjevstilt.

Det tok lang tid før denne sensoren slo til. Men Ristsensoren, en variant som ble laget for å kontrollere vinkel og vanngjennomstrømming på rekerist ble en umiddelbar suksess. Det samme ble Symmetrisensoren noe senere, mens nå er det også vannstrøm inn i trålåpning og gjennomstrømming i tunnelen som teller.

Tråløyet som kom på slutten av 80-tallet ble umiddelbart uunnværlig for mange.

Først etter en stund kom andre produsenter på banen. Mens vi hadde bygget opp bred erfaring, samtidig som vi hadde en god formening om hva fiskerne ville trenge fremover, hadde ikke de andre produsentene disse kunnskapene. De fleste gikk konkurs ganske raskt, noe som skyldtes at de måtte lage enkle løsninger for å komme i gang så raskt som mulig.

Scanmars utvikling gjennom de seneste år er omfattende; nye broløsninger, vinkelmålinger for dører, fyllingsrate, twist og bøtteeffekt, samt flere patenter som vil resultere i nye produkter.